Välkommen till ELIT!

Ända sedan ELIT startade har vi haft ambitionen att vara en helhetsleverantör av framtidssäker teknisk infrastruktur. Den samlade kunskapen hos våra 100 tekniker täcker hela fältet från grundläggande elinstallationer till avancerad byggnadsstryrning.

Vare sig det handlar om nyproduktion eller anpassning av befintliga anläggningar så levererar vi smarta lösningar inom el, tele, data och säkerhet.

Service och underhåll bevarar kvaliteten på din anläggning. Därför rullar ständigt vår femtio servicebilar med våra tekniker mot akuta och fortlöpande uppdrag i hela södra Sverige.

ELIT är certifierad installatör inom inbrottslarm och brandlarm och har långerfarenhet av passagesystem och kameraövervakning. Datanät och fiberteknik till hör vår vardag.

Du kan tryggt vända dig till ELIT, företaget med teknik i ledningen!